Vilém Veverka – hoboj, Kateřina Englichová – harfa