Sezóna 2018/19

2018/19 – Nová sezóna koncertů Kruhu přátel hudby                                           

 

Koncertní cykly Kruhu přátel hudby probíhají v KC Labuť již přes plných 40 let. Ze skromných začátků se rozvinuly v pravidelnou přehlídku hudebních vystoupení renomovaných umělců, z nichž mnozí jsou známí nejen v ČR, ale i ve světě. Zájem o koncerty se stále zvyšuje, padají návštěvnické rekordy – v  uplynulé sezóně si abonentní vstupenku koupilo 198 zájemců, opět nejvíce v celé historii. Věříme, že návštěvnost bude vynikající i v nadcházející sezóně, ve které jsou opět připraveny hudební lahůdky.

V době, kdy dokončujeme přípravu této nové sezóny, nás zastihla smutná zpráva.

Celý cyklus KPH vznikl před 40 lety díky úsilí několika hudbymilovných a zároveň velmi erudovaných nadšenců. Přední místo mezi nimi zaujímal pan Karel Pokorný, vzděláním i profesí akademický malíř, ale s hlubokým vztahem k múzickému umění. Stal se předsedou Kruhu přátel hudby a vykonal pro zdar koncertů nesmírné množství práce. Měl velkou radost z toho, jak se jeho myšlenka úspěšně naplnila, zejména v poslední době. Pomáhal ještě připravovat i tuto sezónu, dokud mu to umožňovala vážná nemoc. Té nakonec 10. června podlehl.

Rozhodli jsme se na jeho počest uspořádat při prvním koncertu nadcházející sezóny v našem KC výstavu jeho děl.

 

Kdo tedy u nás vystoupí ?

 

10.10. – Gabriela Beňačková – soprán, Jakub Pustina – tenor, Marta Vašková – klavír. Gabriela Beňačková, dlouholetá sólistka opery Národního divadla, Vídeňské státní opery a dalších světových operních scén patří k předním osobnostem celé historie vokálního umění. Věnuje se i pedagogické činnosti, Jakub Pustina je jejím žákem.

 

14.11. – Jitka Čechová. Patří k našim předním klavírním virtuosům. Jako sólistka je vysoko ceněna kritikou v mnoha evropských zemích a také v Jihoafrické republice, kde spolupracuje s významnými orchestry a vystupuje se sólovými a komorními programy. Je pravidelně zvána na velké hudební scény a festivaly.

 

9.1. – Jiří Vodička – housle a Martin Kasík – klavír. Houslista Jiří Vodička, koncertní mistr České filharmonie, sólista a komorní hráč, patří k nejvýznamnějším a nejvyhledávanějším českým hudebníkům. Totéž lze říci o klavíristovi a pedagogovi Martinu Kasíkovi.

 

20.2. – Radek Baborák – lesní roh, Hana Baboráková – violoncello, Andrea Mottlová – klavír. Hudební kariéra hornisty Radka Baboráka je oslnivá,  je uznávaný jako nejlepší světový hráč svého nástroje. Je častým hostem prestižních festivalů, jeho koncerty jsou přenášeny mezinárodními rozhlasovými a televizními stanicemi.

 

27.3. – Trio Incendio - Filip Zaykov (housle), Vilém Petras (violoncello), Karolína Františová (klavír). Trio je složené z mladých, ale již velmi úspěšných hudebníků. V září 2017 získalo trio 1. cenu v prestižní soutěži Gianni Bergamo Classic Music Award ve švýcarském Luganu.

 

17.4. – Czech Philharmonic jazz band.  Vznikl na půdě České filharmonie z podnětu několika hudebníků tohoto světově uznávaného symfonického orchestru. Vedle členů České filharmonie zde stabilně hrají i hudebníci z ryze jazzového světa, kteří dotváří portrét této jedinečné kapely.

 

15.5. – Bennewitzovo kvarteto. Smyčcové Bennewitzovo kvarteto je špičkovým komorním souborem v mezinárodním měřítku, což dokládají opakovaná vítězství ve velkých mezinárodních soutěžích, pochvalné hlasy kritiky a především koncerty u nás a ve světě.

 

Je možné a pravděpodobné, že bude zařazen ještě letní „přídavek“ – další koncert. Budeme o něm včas informovat.

Opět se tedy můžeme těšit na jména zaručující kvalitu mezinárodní úrovně, na umělce představující absolutní špičku ve svém oboru.

Přes výrazné zastoupení „hvězdných“ interpretů v dramaturgii cyklu ani letos nezvyšujeme cenu předplatného, zůstává na 900 Kč.

Vstupenky budou v prodeji od poloviny srpna. Majitel abonentní vstupenky se stává členem Kruhu přátel hudby s dalšími výhodami, jakými jsou např. stálé místo v sále, přednostní informování o akcích KC Labuť, slevy na vybrané akce a také značné cenové zvýhodnění oproti nákupu vstupenek na každý koncert zvlášť (to je samozřejmě také možné). Být členem KPH, či alespoň navštívit některý z koncertů cyklu, znamená prožívat hudební zážitky při poslechu špičkových interpretů a sdílet je s dalšími, vesměs kultivovanými a vzdělanými posluchači.

Tak jako v minulém čísle Kurýra, i nyní bychom znovu apelovali zejména na stále členy KPH, aby si vstupenku zakoupili co nejdříve. Místa pro stálé držitele abonentek se snažíme co nejdéle rezervovat, přitom ale zaznamenáváme zájem o ně ze strany dalších návštěvníků, někdy i prosby typu „my je známe, oni to letos určitě chtít nebudou, můžete to klidně prodat nám“. Organizačně někdy stojíme před opravdu obtížným rozhodováním, když se snažíme vyhovět všem.

 

Těšíme se na Vás v další sezóně 2018/19.