KULTURNÍ CENTRUM LABUŤ

Důležité informace

 

Aktuální informace o rozvolnění opatření v kultuře

V souladu s aktuálními vládními nařízeními musejí návštěvníci kulturních akcí splňovat jednu z následujících podmínek:

  • negativní POC antigenní test ne starší 72 hodin nebo negativní PCR test ne starší 7 dní 
  • 22 dní od první dávky očkování proti COVID-19, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka
  • 22 dní od první dávky očkování proti COVID-19, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka
  • nejméně 14 dní od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC, ale ne více než 9 měsíců
  • do 180 dní od prodělání onemocnění COVID-19
  • mít čestné prohlášení o absolvování samotestu s negativním výsledkem nejdéle před 72 hodinami v zaměstnání, škole nebo školském zařízení

Na děti do 6 let se tyto podmínky nevztahují.

Na akci nemohlou být přítomé osoby vykazující klinické příznaky onemocnění covid 19.

Diváci musejí mít předepsanou ochranu dýchacích cest.

 

► Kytarový kurz Jiřího Bardy a sbor Bardáček

Zápis do kurzů kytary a sboru Bardáček (sezona 2021/2022) proběhne 8. září 2021 od 14:00 do 17:00, v učebně č. 2 (1. patro budovy Kulturního centra Labuť).

Více informací na tel.: 723 704 768, e-mail: bardovi@cmail.cz

 

 

 

Informace o tanečních kurzech

   KC Labuť se pyšní dlouholetou tradicí tanečních kurzů, sahající až do prvorepublikové doby. Výuku nepřerušila ani 2. světová válka. Co nedokázala válka, dokázal koronavirus. Sezónu 2020/21 provázely značné komplikace a nebylo možné ji dokončit. Neméně než účastníky to mrzelo pořadatele, cítící závazek ctít tradici tanečních kurzů a dále je rozvíjet. Dlouho nebylo jasné, jak se situace bude vyvíjet, a jasné to není ani v současné době. Nicméně jsme již naplánovali další postup, předpokládaje optimistickou variantu.

1) Základní taneční pro mládež, zahájené v září 2020:

Z plánovaných 12 lekcí proběhly jen 4. Zbylých 8 lekcí jsme naplánovali vždy na neděle, počínaje 12.9.2021. Účastníkům zvláště děkujeme za pochopení a trpělivost, dlouho zůstávali v nejistotě. Kurzy budou probíhat každou neděli od 14 hod. kurz A, od 17 hod. kurz B.
 

2) Základní taneční pro mládež, nově se hlásící frekventanti v září 2021:

Budou se konat o sobotách, počínaje 11.9.2021 od 17 hod. kurz A, od 20 hod. kurz B.
 
!!! Taneční kurzy pro dívky i chlapce jsou již obsazeny !!!
 

3) Taneční dospělí, sezona 2021/2022:

Začnou v pátek 8.10.2021, intervaly 14 dnů.
 
 
   Věříme, že v roce 2022 začnou také pokračovací taneční pro mládež. Taneční kurzy považujeme za jednu z našich nejvýznamnějších aktivit a uděláme vše, co přispěje k jejich zdárnému průběhu, při dodržení platných vládních nařízení.