Taneční pokračovací kurzy pro mládež 2020

Taneční pokračovací kurzy pro mládež začínají 5.1.2020 od 16.30 a 18.30.

Cena je jednotná jak pro chlapce, tak pro dívky 1900 Kč. Zaplatit můžete na účet č. 180029504/0600, variabilní symbol 050120, nebo hotově v kanceláři KC Labuť.

Taneční kurz vede taneční mistr ing. Ivan Vít s partnerkou paní Janou Vítovou.