Polydor Sextet a Eva Emingerová

Koncert z cyklu "Jazzové Večery v Říčanech".