LETNÍ MINIFESTIVAL „LÍDO DĚKUJEME”

Koncert věnovaný památce Lídě Řehákové. Vystoupí: PUMPA, MERLIN, PETR KOLÁŘ, Vojta Bureš (DOCTOR VICTOR), GREEN DAY PRAGUE IDIOTS, REPETE, INA URBANOVÁ a band, EROS MYTH (Aerosmith revival – Alex Mc Beat), MÍLA BENÝŠEK a další... Moderuje Jiří Svátek (předseda fanclubu Beatles ČR).