První informace o sezóně 2017/18

Nejúspěšnější sezóna Kruhu přátel hudby

První informace o sezóně 2017/18

                Takto jsme nazvali náš článek vloni, kdy jsme rekapitulovali sezónu 2015/2016. V té se skokově navýšila návštěvnost o 40 abonentů a dosáhla čísla 173. Že budeme moci za rok napsat článek o KPH a uvést jej stejným názvem, jsme nepovažovali za úplně pravděpodobné, rekordy nelze překonávat neustále. Nicméně počet abonentů dosáhl 192 (nepočítaje další návštěvníky, kteří si zvlášť kupovali vstupenky na jednotlivé koncerty). Není třeba více dodávat. Zaměřme se na sezónu následující. Již nyní můžeme předběžně zájemce seznámit s jejím plánovaným programem. Případné změny už nejsou příliš pravděpodobné, nelze je však zcela vyloučit; nacházíme se ve stadiu, kdy je vše podstatné s umělci domluveno, nejsou však ještě podepsány smlouvy. Co bychom tedy měli vidět a slyšet?

18. 10. 2017        orchestr Virtuosi di Praga s dirigentem Oldřichem Vlčkem

8. 11. 2017           galakoncert Evy Urbanové (soprán) s Moravským klavírním triem

20. 12. 2017        vánoční koncert souboru Adamus ensemble s hobojistkou Michaelou Hrabánkovou

17. 1. 2018           České filharmonické kvarteto (smyčcové), Petr Sinkule – klarinet, j. h.

14. 2. 2018           kvarteto Cantarina clarinette

14 .3. 2018           Jan Mráček – housle, klavírní doprovod Lukáš Klánský

25. 4. 2018           „Flétna a Vídeň“ – J. Ostrý – flétna, S. Ježková – klavír, L. Mašek – violoncello

16. 5. 2018           Kristina Stepasjuková – klavírní recital

Z organizačního hlediska platí také to, co jsme uváděli již minulý rok: Velmi si vážíme toho, že máme velkou skupinu věrných návštěvníků. Mnozí z nich jsou dlouholetí držitelé abonentních vstupenek. Snažíme se zachovat jim jednu z výhod – stálé místo v sále. Zde bychom měli právě na tyto návštěvníky velkou prosbu – aby nám závazně potvrdili zájem o abonentku na další sezónu (případně si ji zakoupili) co nejdříve. My se tato místa pro stálé držitele abonentek snažíme co nejdéle rezervovat, přitom ale zaznamenáváme zájem o tato místa ze strany dalších návštěvníků, někdy i prosby typu „my je známe, oni to letos určitě chtít nebudou, můžete to klidně prodat nám“. Organizačně někdy stojíme před opravdu obtížným rozhodováním, když se snažíme vyhovět všem.

Přes značnou finanční náročnost uvedených koncertů jsme se rozhodli cenu abonentní vstupenky nezvyšovat, zůstává na 900 Kč.

                Těšíme se na Vás, budeme moci za rok uvést rekapitulaci sezóny opět stejným názvem?